Μηχανήματα επεξεργασίας σιδήρου

Κορδέλες σιδήρου (8)

Πριόνια σιδήρου (13)