Μηχανήματα επεξεργασίας σιδήρου

Κορδέλες σιδήρου (13)

Πριόνια σιδήρου (6)