Πριόνια σιδήρου

Ημιαυτόματα πριόνια σιδήρου (3)

Χειροκίνητα πριόνια σιδήρου (3)