Βοηθητικός εξοπλισμός

Πάγκοι υάλωσης PVC (4)

Πάγκοι εργασίας (9)

Καρότσια μεταφοράς (16)

Συμπληρωματικά μηχανήματα (21)