Αυτόματες γραμμές

Γραμμές επεξεργασίας και κοπής (4)

Γραμμές κοπής (3)