Γραμμές συγκόλλησης και καθαρισμού

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

LINE 23

Γραμμή με συγκολλητή 4 κεφαλών και καθαριστή γωνιών για μια εκτιμώμενη παραγωγή 190 πλαισίων/8 ώρες

LINE 2T

Γραμμή με μηχάνημα συγκόλλησης 2 κεφαλών και καθαριστή, για μια εκτιμώμενη παραγωγή 120 πλαισίων/8 ώρες (αρθρωτή λύση)

LINE 9045

Γραμμή με συγκολλητή 4 κεφαλών και καθαριστή γωνιών για μια εκτιμώμενη παραγωγή 160 πλαισίων /8 ώρες

LINE 45

Γραμμή με συγκολλητή 4 κεφαλών και καθαριστή γωνιών για μια εκτιμώμενη παραγωγή 240 πλαισίων /8ωρο

 

LINE FRT 5

Γραμμή με συγκολλητή 4 κεφαλών και καθαριστή γωνιών για μια εκτιμώμενη παραγωγή 170 πλαισίων / 8ώρο

PROMOVER LINE

Γραμμή με συγκολλητή 2 κεφαλών και CNC  καθαριστή γωνιών για μια εκτιμώμενη παραγωγή 120 πλαισίων / 8ώρο